10

Praktiska Steg till Föryngring

Möjligheten att idag kunna föryngra sig bygger på helt nya principer som förenar kvantteorin och kvantfysiken med många tusen års erfarenhet av österländsk medicin. Människan består framför allt av energi och information, och vår biologiska ålder beror framför allt på hur väl våra energetiska- och informationsstrukturer fungerar. Konceptet i kursen ”10 Praktiska Steg till Föryngring” förutsätter att vi kan hjälpa kroppens cellerna att fungera såsom de gjorde när vi var unga.
Med hjälp av tankens kraft, kvantfysiska redskap och moderna kunskaper om näring, bakterier, m.m. har vi möjlighet att påverka hela människan och korrigera både den fysiska kroppen samt dess strukturer.

GE RÄTT INFORMATION
TILL DINA CELLER

Vi vet idag att vår verklighet och vår hälsa till mångt och mycket är beroende av hur vi tänker. Den person vi är idag och hur friska vi är beror på hur vi tänker och hur vi reagerar på livets alla omständigheter. Många av oss har förstått detta och försöker ändra tankar och dåliga stereotyper för att förbättra våra liv, men ofta blir det ändå svårt att genomföra önskade förändringar.

FÖRBÄTTRA SYREUPPTAGET

Maten vi äter måste förbrännas, men vid åldrandeprocesser minskar syreupptaget vilket gör att förbränningen av mat försämras och mycket slaggprodukter och fria radikaler bildas. Du får lära dig andningsövningar som kan förbättra syreupptaget.

DRICK RENT
OCH AKTIVT VATTEN

 
 
Vid åldrandeprocesser minskar cellernas upptag av vatten. Och det påverkar alla kroppens metaboliska processer. Genom att dricka strukturerat och joniserat vatten kan vi förbättra cellernas upptag av vatten.
Du få lära dig skillnaden mellan joniserat och strukturerat vatten, rätta doseringar och hur man överför information till vatten. Dessutom får du lära dig hur man använder kompresser med saltvatten och vatten för kosmetiska ändamål.

ÄT RÄTT KOST

Cellerna behöver tillräcklig näring i rätta proportioner (fetter, kolhydrater, proteiner) samt vitaminer och mineraler.
Man måste veta vilket kosttillskott man behöver och i vilka doseringar samt hur man kan kombinera kosten med andra hälsoåtgärder för att gå ner i vikt..
 

FÖRBÄTTRA ELLER ÅTERSTÄLL
KROPPENS INRE MILJÖ
(vätskor, lymfa, blod )

 
Stagnationer i kroppens vätskor, lymfa och blod är en av största orsakerna till försämrad hälsa och för tidigt åldrande. Tack vore utvecklingen inom kvantfysiken har det nu blivit möjligt att minska eller ta bort stagnationer och därmed minska inflammationer i kroppen. Så nu finns det en fantastisk möjlighet att regelbundet rensa kroppen - vilket är av avgörande betydelse för att lyckas med att föryngra kroppen.

ÅTERSTÄLL ENERGIFLÖDET
I KROPPEN

För att bota sjukdomar och förbättra hälsan inom den österländska medicinen har man sedan flera tusen år jobbat med att fokusera på människans energetiska struktur. Energin som flödar i kroppen påverkar alla biokemiska processer och avgör människans hälsa.
 

ÖKA ANTALET GODA
BAKTERIER I KROPPEN

 
De senaste åren har många vetenskapliga studier påvisat att goda bakterier nästan har en avgörande betydelse för vår hälsa. Goda bakterier påverkar praktiskt taget alla kroppens biokemiska reaktioner. Mycket kemikalier i maten, teknogena frekvenser, läkemedel och stress minskar avsevärt antalet goda bakterier och försämrar hälsan samt föråldrar kroppen. Tack vore möjligheten att minska eller ta bort inflammationer i kroppen, använda prebiotika och probiotika kan vi hjälpa kroppen att öka antalet goda bakterier.

FÖRBÄTTRA BLODKÄRLSSYSTEMET

Kroppen har ett gigantiskt nät av blodkärl vars funktion är att transportera och överlämna näring, syre och alla biokemiska ämnen till cellerna. Det är många hälsoproblem som börjar med dåliga blodkärl. De kan bli stelare, mindre elastiska, blodet kan bli tjockare och alla dessa problem kan leda till dålig leverans av syre och andra biokemiska ämnen, vilket resulterar i försämrad cellfunktion. Andningsövningarna, de kvantmedicinska apparaterna Triomed och Aquatone och rätt kosttillskott kan förbättra blodkärlen och hålla dem i gott skick även på äldre dagar.
 

FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONEN
MELLAN CELLERNA

 
 
Människans kropp är framför allt en informationsstruktur och varje struktur fungerar bra när cellkommunikationen är normal. Kommunikationen mellan cellerna sker bland annat med hjälp av supersvaga vågor. Eftersom vi har möjlighet att förbättra, d.v.s. strukturera, kroppens miljö så kommer också cellkommunikationen att fungera bättre. Dessutom hjälper den kvantmedicinska apparaten Triomed, som skapar likadana kommunikationsvågor, till att förbättra cellkommunikationen.

FÖRBÄTTRA ELLER
ÅTERSTÄLL RYGGRADEN

Genom ryggraden passerar ryggmärgen som förbinder hjärnan och kroppen, och alla styrande signaler från hjärnan går genom ryggmärgen. Ofta orsakar ryggradsproblem och klämda nerver, förutom besvär, även nedsatt funktion av inre organ eller kroppsdelar.
Med hjälp speciella övningar och Aquatone kan vi förbättra eller återställa ryggraden.